gimnazija shema

Kakšna je razlika med tehniško gimnazijo in splošno gimnazijo?

  • V bistvu ni nobene. Oboje je gimnazija.
  • Vendar pa naša gimnazija ponuja nekaj več – znanje iz področij:
    • računalništva,
    • elektrotehnike,
    • strojništva.
  • Matura je enaka kot na vseh gimnazijah (splošna matura).

Predmetnik

SG-predmetnik

Šolska malica

Za prevzem malice, dijaki v začetku leta dobijo “e-kartico” (v primeru da jo izgubi, lahko dobi novo v računovodstvu – 5€). S kartico imajo naročeni dijaki možnost prevzema malice med 8.55 (začetek tretje šolske ure) in 12.10 (konec šeste šolske ure).

Dijaki imajo na izbiro šest različnih menijev (priljubljeni, drugi, brezmesni, dodatni, hladna malica, šesti meni), med katerimi se odločajo prek spletnega vmesnika eAsistent. Na menije se je potrebno naročiti en teden vnaprej, drugače je zanje samodejno določen privzeti meni. V primeru, da dijak ne želi prejeti malice (npr. zaradi odsotnosti), se lahko od nje odjavi.

vstavi sliko

V okviru predmeta OIV (Obvezne Izbirne Vsebine), se izvajajo športni in kulturni dnevi, zdravstvena vzgoja, podjetništvo, medpredmetne ekskurzije ter druge obveznosti, ki jih organizira šola (običano v času rednega pouka).

Poleg splošnih izbirnih vsebin pa se izvajajo še PPIV (Popolnoma Proste Izbirne Vsebine), pod katere pa spadajo različni krožki, ter druge prostovoljne popoldanske aktivnosti, kot so treningi v različnih športnih klubih, sodelovanje pri prostovoljnem gasilskem društvu, pomoč ostarelim in drugače zaostalim, sodelovanje na šolskih dogodkih (fotografiranje, informativni dnevi, Robotkov dan, Erasmus+ projekti, ipd.) in druge aktivnosti.


Pogosto zastavljena vprašanja

Da. Pri nas dijaki opravljajo popolnoma enako maturo kot na splošnih gimnazijah, zaradi česar se lahko vpišejo na katerokoli fakulteto. Torej iz 5 predmetov (angleščina, slovenščina in matematika ter dva izbirna predmeta). Imajo pa pri nas dijaki možnost, da za enega izmed izbirnih predmetov lahko izberejo tudi strokovni predmet spodročij elektrotehnike, računalništva ali strojništva.

V Sloveniji je devet tehniških gimnazij, na Gorenjskem pa je le ena, in sicer Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj.

Naša gimnazija je v prvi vrsti namenjena tistim, ki imajo radi naravoslovje in jih zanimajo tehnična področja in moderne tehnologije, ali pa že odločno razmišljajo o študiju računalništva, elektrotehnike ali strojništva. Torej, fantom in dekletom, ki si želijo na dobro gimnazijo.

Smo manjša gimnazija, ki z dijaki vzpostavlja individualen odnos. Želimo, da naši dijaki skozi inovativne metode in oblike dela pridobivajo znanja in kompetence, s katerimi bodo lahko uspešno nadaljevali izobraževanje na višji ravni in se bodo sposobni soočati z izzivi sodobne družbe ter prevzemati odgovornost za lasten razvoj in napredek. Pri delu z dijaki spodbujamo sodelovanje, timsko delo, samoiniciativnost, ustvarjalnost in inovativnost.

Nahajamo se na Kidričevi cesti 55 v Kranju, v okviru ŠC Kranj.

V neposredni bližini šole sta dijaški dom in športna dvorana; v slednji izvajamo pouk športne vzgoje.

Do glavne avtobusne postaje je 10 minut hoje, postajališče mestnega prometa pa je oddaljeno 5 minut hoje.

Zato, ker bi bili v nasprotnem primeru za državo precej draga gimnazija. Namreč, strokovno moč, tehnologijo in kakovostno opremo kot tudi strokovne inženirske kadre, ki poučujejo in usposabljajo naše dijake, črpamo iz sinergije s Srednjo tehniško šolo Šolskega centra Kranj.

Dijake odlično pripravimo za študij na tehniških in naravoslovnih fakultetah ter tudi za študij družboslovja in humanistike. Med našimi nekdanjimi dijaki so uspešni diplomanti z mnogih področij – inženirji, piloti, glasbeniki, učitelji, podjetniki, profesorji, ekonomisti, doktorji znanosti itd.

Da, tudi njim prilagodimo njihove izvenšolske obveznosti in jim po potrebi ponudimo dodatno individualno pomoč. Številni naši gimnazijci so uspešni športniki in glasbeniki, ki praviloma nimajo težav z usklajevanjem šolskih obveznosti in drugih obšolskih dejavnosti.

Za dijake izvajamo zanimive obvezne izbirne vsebine, kot so ekskurzije po Sloveniji in nemško govorečih deželah ter projektna tedna v drugem in tretjem letniku, ko imajo priložnost, da preživijo teden v naravi, ali pa jih popeljemo po državah nekdanje Jugoslavije.

Scroll to Top